Wśród różnego rodzaju kłopotów z prawidłową realizacją głosek jak seplenienie inaczej zwane sygmatyzmem, czy rotacyzm, możemy znaleźć jeszcze jeden - mowę bezdźwięczną. To często spotykane zjawisko u dzieci. Czym się charakteryzuje ta nieprawidłowość? Najprościej mówiąc jest to brak umiejętności realizowania głosek dźwięcznych.

Przyczyny powstawania mowy bezdźwięcznej to:

Mowa bezdźwięczna może mieć postać:

 • mowy bezdźwięcznej całkowitej, tzn wszystkie spółgłoski dźwięczne wymawiane są bezdźwięcznie,
 • mowy bezdźwięcznej częściowej, kiedy w niektórych parach głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych obserwujemy ich realizację prawidłową.

W języku polskim mamy pary głosek opozycyjnych pod względem dźwięczności:

 • p - b
 • t - d
 • k - g
 • c - dz
 • cz - dż
 • ć - dź
 • f - w
 • s - z
 • sz - ż, rz
 • ś - ź

Błędna ich realizacja powoduje zniekształcenie dźwiękowe całych wyrazów. W efekcie np. zamiast “półka”“bułka” słyszymy “półka”“pułka”. Dziecko może również w ogóle eliminować dźwięk i powstaje “…ułka”. Oczywiście trudność w wymawianiu głosek dźwięcznych będzie wpływała na procesy czytaniapisania. Nie należy więc lekceważyć tego zjawiska, jeśli zauważą je Państwo u swoich dzieci. Terapia jest dość długotrwała i złożona, bo musi objąć ćwiczenia aparatu mowy, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia słuchu fonematycznego, pisanie i czytanie.

Zapraszamy do naszego gabinetu logopedycznego na konsultację, jeśli niepokoi Państwa sposób realizacji dźwięków przez pociechy. Szczegóły oferty znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: polskilogopeda.pl/oferta/logopeda-dla-dzieci

Obraz autorstwa Freepik