Logopedia medialna


Osoba przedstawiająca ofertę Logopedia medialna

To dział logopedii zajmujący się szkoleniem w zakresie poprawnej wymowy i emisji głosu. Jest składową wiedzy z wielu dziedzin z zakresu kultury żywego słowa, fonetyki, emisji głosu, interpretacji tekstów, techniki mówienia. Naszą ofertę kierujemy więc do osób, które wybierając drogę dalszego rozwoju, chciałyby poprawić swoje umiejętności autoprezentacji, przygotować się do egzaminów do szkół teatralnych, czy do pracy w radio lub telewizji.

Dla kogo?

Logopedia medialna skierowana jest do wszystkich, których praca wiąże się z kontaktami międzyludzkimi lub wymaga umiejętności prezentacji, na przykład:

 • dziennikarzy
 • prawników
 • nauczycieli
 • lekarzy
 • telemarketerów
 • spikerów
 • pracowników Public Relations
 • YouTuberów

Osoby te powinny umieć dobierać środki i sposoby wypowiedzi w zależności od tego do kogo mówią, w jakich warunkach i w jakim celu. Sprawność artykulacyjna, wyrazistość mowy i właściwa forma realizowanej wypowiedzi świadczą o umiejętności posługiwania się odpowiednimi środkami wyrazu w budowaniu komunikatu.

Kiedy możemy pomóc?

Logopedia medialna to świetne rozwiązanie, aby zachować spokój i pewność siebie podczas przemówień lub prezentacji, a także wyeliminować problemy związane z mową.

Specjalizujemy się w takich wyzwaniach jak:

 • poprawna artykulacja
 • ćwiczenia oddechowe
 • prawidłowa emisja głosu
 • występowanie przed kamerą
 • przemówienia publiczne

Terapia logopedyczna dobierana jest indywidualnie, zależnie od wieku, potrzeb i umiejętności osoby bezpośrednio zainteresowanej. Ćwiczenia są wykonywane w gabinecie pod nadzorem logopedy, ale klienci dostają też materiały do ćwiczeń w domu. Regularna praca nad aparatem mowy daje najlepsze rezultaty. W efekcie ugruntujecie Państwo wiarę w siebie i przezwyciężycie trudności.

Zostaw wiadomość


Kontakt


Grażyna Walasek

Lokalizacja


Wałbrzyska 48 m.160
02-739 Warszawa
Polska