Rozumienie poezji i prozy


Osoba przedstawiająca ofertę Rozumienie poezji i prozy

Zrozumienie czytanego tekstu jest procesem bardzo skomplikowanym i wieloetapowym. Odbywa się na płaszczyźnie psychologiczno-intelektualnej. Duże znaczenie mają emocje, wyobraźnia, wiedza i doświadczenia osoby podejmującej ten trud.

Sens danego tekstu możemy zrozumieć dosłownie, tzn. mechanicznie wiązać znaczenie słów z konkretnymi obrazami i w ten sposób tworzyć struktury myślowe. Jest jednak jeszcze jeden sposób rozumienia tekstu, sposób, który pozwala znaleźć w tekście sens dodatkowy. Dzieje się tak, kiedy nie tylko znamy znaczenie słów, ale potrafimy je również wartościować, przetwarzać oceniać. Kiedy potrafimy rozróżnić, co było skutkiem, a co przyczyną. Kiedy potrafimy stworzyć własny ciąg zdarzeń i krytycznie go ocenić. Pomocna bywa też np. teoretyczna wiedza z zakresu budowy wiersza, czy znajomość charakterystyki poszczególnych gatunków literackich.

Wszystkich, którzy chcieliby zanurzyć się w niezwykły świat literatury, zapraszamy do kontaktu.

Zostaw wiadomość


Kontakt


Grażyna Walasek

Lokalizacja


Wałbrzyska 48 m.160
02-739 Warszawa
Polska