Zajęcia logopedyczne dla dorosłych


Osoba przedstawiająca ofertę Zajęcia logopedyczne dla dorosłych

Trudności z poprawną artykulacją u tej grupy wiekowej mogą być przyczyną problemów w kontaktach interpersonalnych, powodować powstawanie kompleksów i niską samoocenę. Zajęcia terapeutyczne dla dorosłych prowadzone są w zakresie diagnozowania i korygowania wad wymowy, ale też pracujemy z klientami, którzy upraszczają pewne grupy spółgłoskowe, bądź eliminują niektóre głoski.

Szkolimy osoby dorosłe w zakresie:

 • poprawnej artykulacji
 • emisji głosu i prawidłowego oddechu
 • radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych
 • sztuki prezentacji

Program logopedyczny

W całym procesie mówienia niebagatelną rolę odgrywa oddychanie i fonacja.Dołączamy więc do terapii logopedycznej dorosłych zestawy ćwiczeń oddechowo- fonacyjnych, by zyskali Państwo świadomość, jak w sposób najbardziej efektywny wykorzystać i rozszerzyć własne możliwości. Wynikiem tak prowadzonych zajęć jest wyrazista mowa i poprawna artykulacja, a to z kolei buduje pewność siebie i poczucie własnej wartości. Jest to baza dla wszelkiego rodzaju wystąpień publicznych.

Pomagamy pozbyć się wady wymowy takiej jak np:

 • sygmatyzm interdentalny
 • sygmatyzm boczny
 • rotacyzm

Program ćwiczeń logopedycznych

 • ćwiczenia usprawniające aparat mowy
 • ćwiczenia dykcyjne
 • ćwiczenia fonacyjne
 • ćwiczenia oddechowe

Zostaw wiadomość


Kontakt


Grażyna Walasek

Lokalizacja


Wałbrzyska 48 m.160
02-739 Warszawa
Polska