Regulamin PolskiLogopeda.pl


§1 Funkcjonowanie gabinetu

 1. Gabinet prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych; od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 - 21:00.
 2. Zajęcia odbywają się :
  • w gabinecie przy ul. Tramwajowej 21/10 w Łodzi
  • w miejscu wskazanym przez Klienta
  • Online
 3. Zajęcia odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem terminu i formy lub miejsca.
 4. Diagnoza i zajęcia terapeutyczne są odpłatne, dokładna oferta oraz cennik są dostępne na stronie internetowej: https://polskilogopeda.pl/cennik
 5. Zespół posiada pełne kwalifikacje do prowadzenia oferowanych zajęć.
 6. Dane o Klientach są objęte tajemnicą.

§2 Uczestnictwo w zajęciach

 1. Pytania oraz chęć uczestnictwa w zajęciach można zgłaszać telefonicznie lub mailowo.
 2. O doborze stosowanych podczas terapii ćwiczeń i metod decyduje terapeuta, dostosowując je do potrzeb i możliwości rozwojowych Klienta.
 3. Materiały do ćwiczeń udostępniane są Klientom bezpośrednio w gabinecie lub przesyłane na adres mailowy.
 4. W gabinecie Klientom zapewniamy dostęp do środków higienicznych (mydło, ręczniki papierowe, chusteczki itp.), odkażających (płyny do dezynfekcji rąk, rękawiczki jednorazowe) oraz napoje (wodę mineralną, herbatę, etc.).
 5. W przypadku gdy uczestnikiem zajęć jest dziecko, Rodzic/Opiekun:
  • jest zobowiązany do przekazania niezbędnych informacji na temat sytuacji zdrowotnej i podejmowanych terapii
  • jest na bieżąco informowany o przebiegu i postępach terapii.
  • ma prawo być obecnym podczas zajęć lub ma możliwość wskazania osoby trzeciej do obecności na zajęciach np.niani.

§3 Płatności

 1. Opłaty za zajęcia dokonuje się gotówką lub przelewem.
 2. Płatności w gotówce przyjmowane są bezpośrednio przed lub po zajęciach.
 3. W przypadku przelewu prosimy o płatność z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem i/lub możliwość przekazania potwierdzenia płatności po zajęciach.
 4. Na życzenie Klienta Gabinet wystawia faktury VAT. Klient zobowiązany jest poinformować o takiej potrzebie przed udziałem w zajęciach.

§4 Organizacja zajęć

 1. Klient proszony jest o zgłaszanie planowanych nieobecności i uzgadnianie terminów zastępczych z wyprzedzeniem.
 2. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia, ani obniżenia płatności.
 3. Klient ma prawo odwołać zajęcia bez podania przyczyny do godz: 22:00 w dniu poprzedzającym terapię.
 4. Odwołanie zajęć w późniejszym terminie skutkuje poniesieniem ½ wysokości opłaty.
 5. Przez odwołanie zajęć rozumie się telefoniczne lub osobiste powiadomienie terapeuty o nieobecności. SMS lub mail uznaje się za ważny tylko w przypadku otrzymania informacji zwrotnej od terapeuty.
 6. Nieobecność na zajęciach bez powiadomienia nie zwalnia od opłaty.
 7. Przypadki nieobecności losowych rozpatrywane są indywidualnie.
 8. Nieprzestrzeganie przez Klientów powyższych zasad lub powtarzające się nagminne nieobecności mogą być powodem wypowiedzenia usług terapeutycznych.
 9. Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zapytania prosimy kierować na adres email: info@polskilogopeda.pl

Zostaw wiadomość


Kontakt


Grażyna Walasek

Lokalizacja


Wałbrzyska 48 m.160
02-739 Warszawa
Polska