Każdy z nas, na każdym etapie życia od niemowlęctwa do późnej starości, aby się rozwijać potrzebuje stymulacji, czyli różnego rodzaju bodźców, a przede wszystkim kontaktów z innymi ludźmi. Dla najmłodszych będzie to najpierw kontakt z rodzicami, potem z innymi członkami rodziny, z dziećmi na spacerze, w żłobku, przedszkolu, szkole itd. Dobry słuch warunkuje poprawny rozwój mowy więc kształcenie słuchu fonemowego (inaczej fonematycznego) i fonetycznego, jest nie do przecenienia.

Co to jest słuch fonemowy / fonematyczny?

Najprościej mówiąc jest to zdolność słyszenia różnicy pomiędzy dźwiękami wynikającej z ich cech, za pomocą których opisujemy głoski czyli fonemy np: dźwięczność - bezdźwięczność, ustność - nosowość itd. Z tego wynika prawidłowa realizacja opozycyjnych par dźwięków:

  • kura - góra,
  • Tomek - domek,
  • bułka - półka.

Prawidłowe słyszenie fonemów pozwala na ich rozróżnianie, rozumienie, zapamiętywanie i powtarzanie.

Jakie jest zadanie słuchu fonetycznego?

On pozwala na rozpoznanie prawidłowego miejsca artykulacji danej głoski. Przesunięcie tego miejsca w aparacie mowy skutkuje nieprawidłową realizacją głoski, a w efekcie wadą wymowy. I znowu wracamy do mówienia, do rodziców i ich sposobu komunikacji z dzieckiem - świadomej, rozważnej i poprawnej artykulacyjnie.

Jeśli zaobserwowaliście Państwo u siebie lub u swoich bliskich problemy z poprawną artykulacją zapraszamy do kontaktu z naszym biurem na stronie: polskilogopeda.pl/kontakt