Wśród wszystkich głosek, które mamy do dyspozycji, by tworzyć z nich piękne słowa, jest jedna, która się wyróżnia. To “r”! Uważana jest za najtrudniejszą do wymówienia. Logopedzi dają dzieciom 5, a niektórzy nawet 6 lat na naukę. Ten długi czas dla niektórych i tak okazuje się niewystarczający i “r” jest artykułowane nieprawidłowo. To zjawisko nazywane jest rotacyzmem, albo inaczej reraniem. W zależności od tego, co dzieje się z tą głoską możemy mówić o:

 • mogirotacyzmie - to pomijanie głoski, słyszymy:
  • “yba” zamiast ryba
  • “ak” zamiast rak
 • pararotacyzmie - to zastępowanie jej poprzez l,ł,j, przykłady:
  • “jowej” zamiast rower
  • “kłowa” zamiast krowa
  • “lula” zamiast rura
 • rotacyzmie właściwym - to nieprawidłowa wymowa spowodowana zmianą miejsca artykulacji

Biorąc pod uwagę tylko tę ostatnią nieprawidłowość, czyli zmianę miejsca artykulacji wyróżniamy reranie:

 • wargowe
 • języczkowe
 • międzyzębowe
 • gardłowe (wymowa francuska)
 • krtaniowe
 • boczne

Przyczyny rotacyzmu mogą być bardzo różne. Do najczęściej spotykanych należą:

 • słaba sprawność języka
 • nieruchomość koniuszka języka
 • wady zgryzu
 • za krótkie wędzidełko
 • nieprawidłowe wzorce wymowy
 • brak słuchowej umiejętności rozróżniania głosek, zaburzony słuch fonematyczny i fonetyczny

Kluczowa staje się umiejętność słyszenia nieprawidłowej realizacji głoski, a potem diagnoza i terapia w gabinecie logopedycznym. Zapraszamy, jeśli reranie czyli rotacyzm stanowi problem. Szczegóły na stronie: polskilogopeda.pl/oferta/logopeda-dla-dzieci