To jedna z najczęściej spotykanych wad wymowy występująca zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Obie jej nazwy są oczywiście prawidłowe i można ich używać zamiennie. Polega ona na nieprawidłowej wymowie, zniekształcaniu, eliminowaniu lub zastępowaniu głosek dentalizowanych z szeregów:

 • syczącego — s, z, c, dz
 • szumiącego — sz, ż, cz, dż
 • ciszącego — ś, ź, ć, dź

Owa nieprawidłowa realizacja może dotyczyć jednej, kilku lub wszystkich głosek ze wszystkich trzech szeregów! Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być bardzo różne np.

 • złe wzorce z otoczenia
 • niska sprawność narządów artykulacyjnych
 • anomalie zębowe
 • problemy ze słuchem
 • wady zgryzu
 • nieprawidłowa budowa aparatu mowy
 • rozszczepy podniebienia

Niektóre z tych przyczyn mogą się wydawać stosunkowo proste do opanowania poprzez regularne i systematyczne ćwiczenia pod okiem logopedy, inne jednak będą wymagały interwencji ortodonty, a może nawet chirurga. Ważne jednak, by zdefiniować powód niepoprawnej artykulacji głoski/głosek i powrócić do miejsca ich prawidłowej realizacji. I tak głoski:

 • syczące są przedniojęzykowo-zębowe
 • szumiące są przedniojęzykowo-dziąsłowe
 • ciszące są środkowojęzykowo-palatalne

Wada wymowy, nie tylko seplenienie, powstaje wtedy, gdy dana głoska jest realizowana nie w tym miejscu, w którym powinna. To stanowiło przyczynek do sklasyfikowania różnego rodzaju seplenienia w zależności od miejsca tej nieprawidłowej artykulacji. Mamy więc seplenienie np:

 • międzyzębowe
 • przyzębowe
 • boczne
 • świszczące
 • krtaniowe
 • wargowo-zębowe
 • nosowe

Chciałabym powiedzieć, że seplenienie to przypadłość dziecięca. Rzeczywiście w pewnym okresie rozwoju mowy dziecka zdarza się i jest to całkiem naturalne, że maluch nieprawidłowo wymawia głoski dentalizowane, zamienia je, albo opuszcza. Jednakże jest to okres przejściowy i kiedy dziecko kończy 5 lat wszystkie głoski powinny już być realizowane prawidłowo. Tak się jednak czasem nie dzieje i dlatego spotykam się też z seplenieniem u młodzieży, a także i u ludzi dorosłych. Ale jest nadzieja! Niezależnie od tego, czy to osoba dorosła, czy dziecko, jeśli mają państwo problem z seplenieniem lub podejrzewają, że go mają, zapraszamy na konsultację do naszego gabinetu logopedycznego. Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: polskilogopeda.pl/oferta/logopeda-dla-dzieci