Czym jest mówienie? To umiejętność wydobywania z siebie artykułowanych dźwięków, czyli słów. Jednakże, aby wypowiedzieć słowo potrzebujemy powietrza, które przechodząc przez jamę gardłową dzięki więzadłom głosowym zamienia się w dźwięk i idąc dalej przez odpowiednie ustawione narządy artykulacyjne (podniebienie miękkie, język, żuchwa, wargi) wychodzi jako słowo.

Czasem jednak okazuje się, że jakość komunikatu pozostawia wiele do życzenia. Pojawiają się niedoskonałości artykulacyjne, czy nawet wady wymowy np.

  • rotacyzm
  • seplenienie
  • kappacyzm i gammacyzm

Warto wtedy zwrócić się o pomoc do specjalisty, czyli do logopedy. W gabinecie logopedycznym prowadzona jest kompleksowa terapia. Podczas pierwszego spotkania nie tylko diagnozujemy problem, ale również wspólnie z klientem opracowujemy plan terapii. Standardowe zajęcia w gabinecie mniej więcej wyglądają tak:

  • ćwiczenia usprawniające aparat mowy
  • ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenia fonacyjne lub np ćwiczenia słuchu fonematycznego, zależnie od potrzeb
  • ćwiczenia prowadzące do rozwiązania problemu artykulacyjnego

Wszystkie materiały i ćwiczenia wykorzystywane w trakcie zajęć, są udostępniane klientowi. Prosimy o założenie teczki i/lub zeszytu do ich gromadzenia. Osoba podejmująca terapię powinna ćwiczyć nie tylko w czasie spotkań z logopedą, ale także, a może przede wszystkim, codziennie, wykorzystując czas pomiędzy jedną wizytą u logopedy, a drugą. Celem każdej terapii jest przecież spontaniczna, poprawna wymowa.

Musimy też pamiętać, że każda terapia logopedyczna wymaga indywidualnego podejścia oraz dostosowania planu do potrzeb i możliwości pacjenta. Każda osoba zainteresowana poprawą swojej wymowy, powinna zrobić ten pierwszy krok - zgłosić się na profesjonalną diagnozę i wraz z logopedą ustalić sposób postępowania.

Jeżeli jesteś zainteresowany konsultacją logopedyczną, szczegóły oraz cennik znajdziesz na stronie: polskilogopeda.pl/zajecia/logopeda-lodz