Mowa ma ogromny wpływ na całokształt rozwoju człowieka. To dzięki niej jesteśmy w stanie nawiązać kontakt z innymi ludźmi, formułować komunikaty, precyzować swoje potrzeby, czy zdobywać informacje. Jest składową myślenia, mówienia i rozumienia.

Kiedy pojawia się myśl, którą chcemy się podzielić z innymi, musimy ją wymówić, by została zrozumiana. Nasz rozmówca słyszy, rozumie, myśli i odpowiada nam. I proces zaczyna się od początku: słyszymy, rozumiemy, myślimy, mówimy itd. Te elementy są ściśle ze sobą związane. Jeśli któryś z nich zostanie zaburzony lub zniekształcony, komunikat stanie się niezrozumiały lub wręcz bezużyteczny. Mowa jest sposobem porozumiewania się.

A wymowa? Jest jednym z elementów tejże. Wymowa to jakość naszego mówienia pod względem artykulacyjnym, fonacyjnym i oddechowym. Mówimy, że ktoś ma dobrą wymowę, bo mówi płynnie, bez artykulacyjnych wad i niedoskonałości, głosem, nad którym w pełni panuje, oddychając przy tym swobodnie. Ideał!

Jednak nikt z nas nie jest idealny, a jeśli ludzie osiągają sukcesy, to niewątpliwie dzięki swojej nieustannej pracy nad sobą. Niezależnie od wieku dbajmy o stymulację naszej mowy poszerzając nasze słownictwo i kompetencje, ale zadbajmy też o jakość naszej wymowy, będącej doskonałym sposobem na zademonstrowanie naszej samoświadomości i kontroli. Dotyczy to dzieci i dorosłych, każdego na odpowiednim poziomie rozwoju, bo uczymy się przez całe życie.

Zapraszamy do naszego gabinetu logopedycznego na zajęcia poprawnej wymowy w gabinecie: polskilogopeda.pl/zajecia/logopeda-warszawa
lub w formie spotkania online: polskilogopeda.pl/zajecia/logopeda-online