Codziennie spotykamy na swojej drodze ludzi. Wymieniamy między sobą komunikaty, werbalne i te niewerbalne. Rozmawiamy o rzeczach ważnych, mniej ważnych i takich kompletnie nieistotnych. W zasadzie każda rozmowa, nawet ta między dwoma osobami, to mini wystąpienie publiczne. Temat może być ważny lub nie, publiczność liczna lub nie, ale to wyrażona opinia. Głośno i w obecności innych osób. Czasem jesteśmy słuchani z uwagą i zainteresowaniem, a innym razem ktoś rzuca wymijające zdanie, obraca się na pięcie i pośpiesznie odchodzi. Oczywiście to, czy jesteśmy odbierani pozytywnie, czy nie, to składowa kilku czynników. Nie tylko tego co, ale i jak mówimy.

Tym właśnie zajmuje się logopedia medialna - jakością naszej wypowiedzi. Składa się na to perfekcyjna dykcja bez artykulacyjnych wad, odpowiednie tempo mówienia, gospodarka oddechem, akcent, intonacja i ruch ciała, który współgra z naszą wypowiedzią. Wszystko to powinno stanowić harmonijną całość.

Logopedia medialna wykorzystuje wiedzę wielu nauk z zakresu kultury żywego słowa: fonetyki, emisji głosu, retoryki. Poszerzanie kompetencji językowych wpisuje się w coraz szerszy krąg współczesnych zawodów. Teraz to już nie tylko aktor, spiker, czy dziennikarz, ale także ksiądz, prawnik, pracownik naukowy, nauczyciel, ktoś kto chce prowadzić własny kanał na YouTube, menedżer, prezenter, telemarketer i każdy kto chce być słuchany z uwagą i zainteresowaniem, bez kompleksów i wstydu. Liczebność audytorium nie ma znaczenia.

Istotne jest swobodne, bezstresowe posługiwanie się poprawną polszczyzną przy pomocy pięknie brzmiącego głosu. Zapraszamy na zajęcia z logopedii medialnej w ramach naszej poradni, szczegóły pod adresem: polskilogopeda.pl/oferta/logopedia-medialna